SYMBOLE - INSYGNIA

Towarzystwo Śpiewacze "Lira" posiada swoje znaczki, które noszą śpiewacy towarzystwa.
Wzór znaczka został opracowany przez słynnego artystę Henryka Janasa.

 

Znaczki wykonane są ze srebra. Za szczególne osiągnięcia śpiewacze lub zasługi dla Towarzystwa zostały ustalone dyplomy I (srebrna Lira) i II stopnia (złota Lira), a także znaczki srebrne pozłacane oraz złote. W październiku 1999 został oddany sztandar Towarzystwa.

Został on wykonany w pracowni światowej sławy artystki Julii Drozd-Pobielskiej.

 

Na awersie przedstawia on złotą Lirę - symbol Towarzystwa.

Na rewersie przedstawia lecącego orła oraz św.Cecylię - patronkę muzyki.

Drzewce hebanowe ze sztycą wykonane są przez Henryka Janasa.

Lira

AWERS                                      REWERS

Awers                              Rewers

 
PolskiEnglish

Kontakt:

Towarzystwo Śpiewacze "Lira"
ul. Domaniewska 17/19/133

02-663 Warszawa

Więcej informacji

Znajdz nas na facebooku


 

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą działalność, oto numer naszego konta:

Bank: PKO BP S.A. 43 Oddział w Warszawie

Numer konta:

52 1020 1169 0000 8602 0114 9368