DYREKTOR ARTYSTYCZNY
Dyrygent Chórów Lira
Marcin Cmiel - jeden z założycieli Towarzystwa Śpiewaczego "LIRA", w latach 1997-2008 był jego drugim dyrygentem, obecnie jest Dyrektorem Artystycznym.
Ukończył Warszawską Akademię Muzyczną (obecnie Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina) w klasie dyrygowania prof. Ryszarda Zimaka z wynikiem bardzo dobrym uzyskując tytuł magistra sztuki muzycznej. Od najmłodszych lat był związany z warszawskimi chórami takimi jak Towarzystwo Śpiewacze Lutnia, Cantores Luvenes, Chór ATK (obecnie UKSW), Chór Uniwersytetu Warszawskiego.
Był założycielem i dyrygentem Warszawskiego Chóru Mieszanego Cantemus, z którym wykonał ponad 100 koncertów m.in. w Teatrze Wielkim i Akademii Muzycznej. Jest także absolwentem Warszawskiej Szkoły Zarządzania oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Poprzedni Dyrektor Artystyczny - Jan Wiącek

 
PolskiEnglish

Kontakt:

Towarzystwo Śpiewacze "Lira"
ul. Domaniewska 17/19/133

02-663 Warszawa

Więcej informacji

Znajdz nas na facebooku


 

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą działalność, oto numer naszego konta:

Bank: PKO BP S.A. 43 Oddział w Warszawie

Numer konta:

52 1020 1169 0000 8602 0114 9368