O Towarzystwie Śpiewaczym „LIRA”

Towarzystwo Śpiewacze „LIRA” im. Stefana Wasiaka zostało założone w 1996 r. przez pełnoletnich członków i rodziców niepełnoletnich chórzystów Chóru Męskiego „LIRA” i dyrygentów Jana Wiącka i Marcina Cmiela. Chór Męski „LIRA” istnieje od 1990 r. a Chór Chłopięcy „LIRA” powstał w 1994 r. i działał do 2017 r. Obecnie w Towarzystwie Śpiewaczym "LIRA" działa Chór Męski.

Dzięki wytrwałej pracy i zaangażowaniu młodych śpiewaków i dyrygenta chóry Towarzystwa Śpiewaczego „LIRA” zaczęły odnosić sukcesy na arenie krajowej. Licznymi występami w Akademii Muzycznej, Filharmonii Narodowej, kościołach, szpitalach, domach kultury oraz innych instytucjach zyskaliśmy uznanie słuchaczy, co zaowocowało po kilku latach możliwością wyjazdów na zagraniczne konkursy i festiwale - łącznie daliśmy ponad 800 koncertów w Polsce i w Europie.

Ideą naszego stowarzyszenia jest wieloletnia praca nad kulturą i umiejętnościami muzycznymi młodego człowieka. Aby było to możliwe, staramy się, by atmosfera, jaka towarzyszy pracy śpiewaczej była jak najlepsza - zespołowi ludzi, w którym są silne więzi przyjacielskie, wręcz rodzinne łatwiej osiągnąć cel, jakim jest sztuka na najwyższym poziomie i wiążące się z tym wszelkie atrakcje - m.in. ciekawe wyjazdy krajowe i zagraniczne. Wspólne wychowanie jest więc równie ważne jak sama praca artystyczna. W Chórze Męskim „LIRA” jest obecnie kilku śpiewaków, którzy zaczynali jako dzieci, a dziś są dojrzałymi ludźmi - ojcami i mężami, zaangażowanymi we współtworzenie naszego Towarzystwa - co pokazuje, że działalność naszego stowarzyszenia ma również charakter wielopokoleniowy.

Towarzystwo Śpiewacze „LIRA” stara się z roku na rok rozwijać swoją działalność, od kilku lat realizujemy koncerty i projekty dotowane przez warszawskie urzędy i placówki kulturalne, m.in. od 2005 roku współorganizujemy w Warszawie prestiżowy Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny Varsovia Cantat.
W grudniu 2007 Towarzystwo Śpiewacze „LIRA” uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Chóry „LIRA” śpiewały do tej pory w takich europejskich krajach, jak: Niemcy, Austria, Anglia, Walia, Grecja, Włochy, Węgry, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria i Białoruś.

 
PolskiEnglish

Kontakt:

Towarzystwo Śpiewacze "Lira"
ul. Domaniewska 17/19/133

02-663 Warszawa

Więcej informacji

Znajdz nas na facebooku


 

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą działalność, oto numer naszego konta:

Bank: PKO BP S.A. 43 Oddział w Warszawie

Numer konta:

52 1020 1169 0000 8602 0114 9368