Jan Wiącek
Jan Wiacek
Jan Wiącek - jeden z założycieli Towarzystwa Śpiewaczego "LIRA" im.Stefana Wasiaka w Warszawie, założyciel Chórów Męskich i Chłopięcych "Lira" (1990, 1994), w latach 1996-2009 Dyrektor Artystyczny Towarzystwa Śpiewaczego "LIRA".
Absolwent Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Przez 40 lat organizował i prowadził liczne zespoły śpiewacze w Warszawie. Kierował z wielkim powodzeniem chórami dwóch sławnych i wielce zasłużonych Warszawskich Towarzystw Śpiewaczych LUTNI i HARFY. Występował z różnymi zespołami w wielu krajach świata takich jak Kanada, Francja, Belgia, Holandia, Dania, Niemcy, Grecja, Węgry....Uczestniczył z nimi w licznych konkursach chóralnych krajowych i zagranicznych zdobywając nagrody.
Czterokrotnie uhonorowany nagrodami Kuratorów Warszawskich za całokształt pracy dydaktyczno-chóralnej.
 
PolskiEnglish

Kontakt:

Towarzystwo Śpiewacze "Lira"
ul. Domaniewska 17/19/133

02-663 Warszawa

Więcej informacji

Znajdz nas na facebooku


 

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą działalność, oto numer naszego konta:

Bank: PKO BP S.A. 43 Oddział w Warszawie

Numer konta:

52 1020 1169 0000 8602 0114 9368